Velkommen til Asker Kunstforening !

Hjemmesidene er under oppgradering og  omstrukturering. I denne tiden blir sidene ikke løpende ajourført med nye utstillinger. Omtale av disse kan du finne på vår Facebookside Galleriet Asker Kunstforening.

Galleriet er åpent i bibliotekets åpningstid.

AKS