Bjørn Krogstad, maleri

Les kunstnerens egen omtale av utstillingen her.

Bjørn Krogstad

 

Utstillingens varighet: 11.10-08.11.2008

Bildene på denne utstillingen er svært forskjellig fra de arbeidene jeg ellers har vist på utstillinger i de senere år. Jeg har jo ofte arbeidet med figurkomposisjoner, ofte med et litterært eller allegorisk innhold, og i de senere årene har jeg ofte opplevd at selve motivet eller innholdet så og si har tatt overhånd slik at det gikk ut over maleriets formale oppbygning. Jeg valgte å gjøre det ved å kaste et blikk bakover, til 1970- årene. Jeg var dengang norsk representant på Nordisk Ungdomsbiennale, og arbeidet da med et formspråk sterkt influert av amerikansk maleri. I de arbeidene jeg viser nå, har jeg valgt å arbeide med helt grunnleggende aspekter: Flate, takt, rytme og, ikke minst, farvens utstrekning, dens kvantitet, som en egen kvalitet. Noen ganger er det nødvendig å kaste et blikk bakover for å kunne se fremover, og det er det jeg håper å gjøre med denne utstillingen.

Bjørn Krogstad